KỶ NIỆM 73 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2018)
 VÌ TRƯỜNG SA THÂN YÊU

Mầm non
test  
Đăng ngày: 12/10/2016

test


Trường MN Bình Minh  
Đăng ngày: 25/02/2015

Trường MG Họa My  
Đăng ngày: 25/02/2015

Trường MG Vạn Phú  
Đăng ngày: 25/02/2015

Trường MG Đại Lãnh  
Đăng ngày: 25/02/2015

Trường MG Vạn Thọ  
Đăng ngày: 25/02/2015

Trường MG Vạn Phước  
Đăng ngày: 25/02/2015

Trường MG Vạn Long  
Đăng ngày: 25/02/2015

Trường MG Vạn Khánh  
Đăng ngày: 25/02/2015

Trường MG Vạn Thắng  
Đăng ngày: 25/02/2015
   Số lượt truy cập

845570
      LỜI DẠY CỦA BÁC
Tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng. Mục đích của tự phê bình và phê bình là: Làm cho phần tốt trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi; làm cho các tổ chức đảng luôn luôn trong sạch, vững mạnh; để tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng; để các tổ chức Đảng và đảng viên luôn hoàn thiện mình, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Tổ quốc và nhân dân giao cho.
Tự phê bình và phê bình phải được tiến hành thường xuyên, như người ta rửa mặt hàng ngày.
Tự phê bình phải thành khẩn. Thành khẩn, thành tâm, không “giấu bệnh sợ thuốc” sẽ giúp cho việc tự phê bình có kết quả tốt.
Phê bình phải trung thực, “không đặt điều”, “không thêm bớt”.
Tự phê bình và phê bình phải kiên quyết, “ráo riết”, không nể nang.
Tự phê bình và phê bình phải có tính chất xây dựng “phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”.