KỶ NIỆM 73 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2018)
 VÌ TRƯỜNG SA THÂN YÊU

Chuyên mục: các trường trực thuộc  
Ngày đưa tin: 19/11/2009    

CÁC TRƯỜNG TRỰC THUỘC PHÒNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC
Mail các trường
Đại Lãnh 1
Đại Lãnh 2
Vạn Bình
Vạn Giã 1
Vạn Giã 2
Vạn Giã 3
Vạn Hưng 1
Vạn Hưng 2
Vạn Khánh 1
Vạn Khánh 2
Vạn Long
Vạn Lương 1
Vạn Lương 2
Vạn Phú 1
Vạn Phú 2
Vạn Phú 3
Vạn Phước 1
Vạn Phước 2
Vạn Thắng 1
Vạn Thắng 2
Vạn Thắng 3
Vạn Thạnh 2
Vạn Thọ 1
Vạn Thọ 2
Xuân Sơn
 
DANH MỤC
CƠ QUAN
HIỆU
TRƯỞNG
 
DANH MỤC
CƠ QUAN
HIỆU
TRƯỞNG
Đại Lãnh 1
3949348
0988.963595
Vạn Phú 1
3840690
0985.644179
Đại Lãnh 2
3842241
0914.046990
Vạn Phú 2
3841188
0169.4825651
Vạn Thọ 1
3938049
0168.2317263
Vạn Phú 3
3913733
0914.355133
Vạn Thọ 2
3938077
0905.843745
Vạn Giã 1
3840329
0905.383534
Vạn Long
3843022
0906.490629
Vạn Giã 2
3840328
0905.036989
Vạn Phước 1
3843110
0988.618134
Vạn Giã 3
3911464
0914.180866
Vạn Phước 2
3843231
0984.130798
Vạn Lương 1
3612257
0983.344250
Vạn Khánh 1
3843195
0977.844198
Vạn Lương 2
3943228
0984.080806
Vạn Khánh 2
3930766
0978.013098
Vạn Hưng 1
3612019
0988.261450
Vạn Bình
3840704
0915.760147
Vạn Hưng 2
3612048
0905.040593
Vạn Thắng 1
3840584
0914.485369
Xuân Sơn
3946012
0986.268824
Vạn Thắng 2
3840372
0984.607254
Vạn Thạnh 2
3507464
0912.272977
Vạn Thắng 3
3841922
0962.353417
 
 
 

 

TRƯƠNG PT C1,2 –THCS
 
Chi Lăng
Đống Đa
Hoa Lư
Lý Thường Kiệt
Lương Thế Vinh
Mê Linh
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Trần Phú
Trần Quốc Tuấn
Cấp 1-2 Vạn Thạnh
Văn Lang
Nguyễn Huệ
 
 
DANH MỤC
CƠ QUAN
HIỆU
TRƯỞNG
 
DANH MỤC
CƠ QUAN
HIỆU
TRƯỞNG
Hoa Lư
3946054
0977.553723
Ng. Bỉnh Khiêm
3912791
0984.607254
Lý Thường Kiệt
3940516
0914.355646
Trần Quốc Tuấn
3843135
0988.149743
Đống Đa
2943219
0935.879963
Nguyễn Huệ
3708095
0169.9278599
Văn Lang
3840249
0168.7249245
Lương Thế Vinh
3938270
0917.162797
Mê Linh
3840571
0914.238650
Chi Lăng
3842752
0936.124409
Trần Phú
3840385
0905.360042
PT Vạn Thạnh
3939015
0913.472872
MẦM NON
Họa Mi
Vạn Xuân
Bình Minh


Các tin khác :
   Số lượt truy cập

845562
      LỜI DẠY CỦA BÁC
Tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng. Mục đích của tự phê bình và phê bình là: Làm cho phần tốt trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi; làm cho các tổ chức đảng luôn luôn trong sạch, vững mạnh; để tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng; để các tổ chức Đảng và đảng viên luôn hoàn thiện mình, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Tổ quốc và nhân dân giao cho.
Tự phê bình và phê bình phải được tiến hành thường xuyên, như người ta rửa mặt hàng ngày.
Tự phê bình phải thành khẩn. Thành khẩn, thành tâm, không “giấu bệnh sợ thuốc” sẽ giúp cho việc tự phê bình có kết quả tốt.
Phê bình phải trung thực, “không đặt điều”, “không thêm bớt”.
Tự phê bình và phê bình phải kiên quyết, “ráo riết”, không nể nang.
Tự phê bình và phê bình phải có tính chất xây dựng “phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”.