KỶ NIỆM 73 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2018)
 VÌ TRƯỜNG SA THÂN YÊU

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh
QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI CHỈ THỊ 05-CT/TW NGÀY 15/5/2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ.  
Đăng ngày: 27/03/2017

 

Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/HU ngày 03/02/2017 của  Ban Thường vụ Huyện ủy Vạn Ninh về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017”

 


KHAI MẠC HỘI THI HÁT VÀ KỂ CHUYỆN VỀ BÁC HỒ NĂM HỌC 2016-2017  
Đăng ngày: 09/01/2017

Sáng ngảy 09 tháng 01 năm 2017, tại Hội trường Hội đồng nhân dân huyện Vạn Ninh, Phòng GD&ĐT huyện đã khai mạc Hội thi Hát và kể chuyện về Bác Hồ năm học 2016-2017.


LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM TỔ CHỨC HỘI THI KỂ CHUYỆN VỀ TẤM GƯƠNG CỦA BÁC HỒ.  
Đăng ngày: 21/12/2016
Từ Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị khóa IX về tổ chức Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (tháng 11-2006) nêu nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: “Trong các tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

 
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  
Đăng ngày: 19/10/2016

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh," Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ...

 


Sáng kiến kinh nghiệm  
Đăng ngày: 06/01/2010

Sáng kiến kinh nghiệm

   Số lượt truy cập

845545
      LỜI DẠY CỦA BÁC
Tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng. Mục đích của tự phê bình và phê bình là: Làm cho phần tốt trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi; làm cho các tổ chức đảng luôn luôn trong sạch, vững mạnh; để tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng; để các tổ chức Đảng và đảng viên luôn hoàn thiện mình, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Tổ quốc và nhân dân giao cho.
Tự phê bình và phê bình phải được tiến hành thường xuyên, như người ta rửa mặt hàng ngày.
Tự phê bình phải thành khẩn. Thành khẩn, thành tâm, không “giấu bệnh sợ thuốc” sẽ giúp cho việc tự phê bình có kết quả tốt.
Phê bình phải trung thực, “không đặt điều”, “không thêm bớt”.
Tự phê bình và phê bình phải kiên quyết, “ráo riết”, không nể nang.
Tự phê bình và phê bình phải có tính chất xây dựng “phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”.